barn med konsentrasjonsbrist

Mangel på omega-3-fettsyrer hos barn med konsentrasjonsbrist

Et nytt studie publisert i Clinical Psychological Science viser til at barn med konsentrasjonsbrist har flere symptomer på mangel av essensielle omega-3 fettsyrer. Dette til tross for at de har samme inntak av fettsyrer som kontrollgruppen. Denne mangelen på fettsyrer var også assosiert med grad av symptomer.

Både barn uten og barn med konsentrasjonsbrist var med i studien

42 barn i alderen 6 – 12 år var med i denne nye studien. Halvparten av barna hadde alvorlig konsentrasjonsbrist, mens kontrollgruppen hadde helt normale konsentrasjonsevner for aldersgruppen. Hele undersøkelsesgruppen var en homogen gruppe. Det var ingen forskjeller i alder, sosioøkonomiske status, inntak av omega-3 fettsyrer, eller av matinntak generelt.

Funnene fra studien er av stor interesse for videre forskning. Selv om begge gruppene fikk i seg like store mengder av essensielle fettsyrer, hadde barna med stor grad av konsentrasjonsbrist allikevel en fettsyremangel.

Forskerne kommer med to forklaringer på hvorfor barn med alvorlig konsentrasjonsbrist har en mangel på essensielle fettsyrer, selv om de inntar like mye som andre barn.

«Barn med alvorlig grad av konsentrasjonsbrist og utagerende, aktiv adferd har enten et høyere forbruk essensielle fettsyrer, eller en dårligere fungerende metabolsk utnyttelse som igjen resulterer i lavere omega-3 status og større mangelsymptomer»

Flere faktorer viktig for opptak av omega-3

Det er spesielt tre faktorer som påvirker omsetningen av omega-3. Disse er a) evnen til å omdanne plante-omega-3 til omega-3-fettsyrene EPA og DHA, b) genetiske påvirkninger av enzymer for omdannelse av fettsyrer og c) kjønn.

For å omdanne omega-3 fra planterike til omega-3-EPA, er det estimert at man trenger 20 g gram ALA for å kunne danne 1 gram EPA. Om man ikke spiser fisk eller tar tilskudd med marint omega-3, er dette enorme mengder som skal til for å få tilstrekkelig med EPA og DHA omdannet fra alfalinolensyre fra planter.

Noen personer har en genvarianterer som gjør at man utnytter fettsyrer dårligere, samtidig ser man at disse et forhøyet nivå av omega-6-fettsyren arakidonsyre (AA).

Undersøkelser har vist at unge kvinner omdanner mer omega-3 DHA og EPA fra plante-omega, sammenlignet med unge gutter. Det er også gjort funn som viser til at testosteron kan hemme omdannelse av fettsyrer, mens østrogen beskytter fettsyrer. Dette kan også være med på å forklare hvorfor gutter er mer utsatt enn jenter.

Funnene i denne nye undersøkelsen indikerer derfor at barn med alvorlig konsentrasjonsbrist har behov for større mengder med omega-3-fettsyrer på grunn av forskjeller i fettsyremetabolismen.

Crystal Mind for barn med konsentrasjonsbrist

Crystal Mind er et norskutviklet produkt basert på Crystal Oil, en spesialutviklet omega-3-kilde rik på EPA-fettsyren. Crystal Oil har et naturlig høyt innhold av omega-3-fettsyren EPA, men lavt innhold av DHA.  Dette er hva forskere nå er enige om er best for hjernens normale funksjoner.

I tillegg til omega-3-EPA, inneholder Crystal Mind også magnesium, sink, vitmain B6, vitamin B12, folat, vitamin D3 og GLA-fettsyren, ingredienser som styrker hjernens normale funksjoner og bidrar til normale psykologiske funkjsoner.

Det er velkjent at næringsemner i kapselform opptas 2-3  ganger bedre enn tabletter. Derfor er Crystal Mind så effektiv, selv i mindre doser.

Aries Helse Crystal Mind

 

Ja, takk!

Send meg en startpakke med Crystal Mind til 30 dagers forbruk til halv pris

Jeg betaler kun kr. 144,50 + porto kr. 29,-

Som kunde mottar du to måneders bruk av Crystal Mind til fast samkundepris kr. 289,- (inkludert porto) hver andre måned.  Ordinærpris kr. 299,- + porto.  Dette utgjør en pris på kun kr. 144,50/ mdn.

 

 

Kilder:

Delay Aversion, Temporal Processing, and N-3 Fatty Acids Intake in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Chang et al., Clinical Psychological Science, November 2016 vol. 4, no 6 1094-1103.  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2167702616637820

Efficiency of convertion of alpha-linolenic acid to long chain n-3 fatty acids in man. Brennan et all. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care (2002), 5, 127-132.

Association of fatty acid desaturase genes with atention-deficit/hyperactivity disorder. Brookes et al., Biological Psychiatry, (2006), 1053-1061.

Convertion of alpha-linolenic acid to eicosapentaenoic, docosapentaenoic and docosahexaenoic acid in young women. Burdge et al., British Journal of Nutrition (2002), 88, 411-420.

Flere artikler: