Mer omega3 gir bedre læringsferdigheter

Mer omega-3 gir bedre læringsferdigheter i følge ny forskning

Vår evne til å konsentrere oss og motta informasjon har stor betydning for vår læring.  Inntak av mer omega-3 gir bedre læringsferdigheter, i følge ny forskning fra Nederland. Undersøkelsen som er publisert i tidsskriftet Nutrients, viser at ungdommer som har høyest blodverdier av omega-3 også er de som har de største prosesseringsferdigheter – eller evnen til å motta og bearbeide informasjon.

Omega-3 gir bedre læringsferdigheter

Over 250 nederlandske tenåringer i alderen 13 – 15 år var inkludert i denne randomiserte, placebokontrollerte og dobbelt-blinde studien. Forskerne tok blodprøver for å kalkulere Omega-3 Indeksen. Denne indeksen måler innholdet av omega-3 fettsyrene EPA og DHA i de røde blodceller. Det ble også gjort en rekke kognitive tester.

Den gjennomsnittlige Omega-3 Indeksen var på kun 3,83%, som er betydelig under det anbefalte nivå på 8% – 11%. Den lave Omega-3 Indeksen begrunnes med at ungdommene hadde et kosthold hvor de spiste lite eller ingen fiskemåltider, og heller ikke inntok noe tilskudd med omega-3.

Når forskerne så analyserte resultatene fra de forskjellige kognitive testene fant de ut at  tenåringene som hadde de høyeste verdiene av omega-3 målt i blodet, var de som gjorde det best på de testene de ble satt til å gjennomføre. Ungdommene som hadde størst inntak av omega-3 kom også best ut på individuell oppmerksomhet og konsentrasjon.

Dette er en indikasjon for en høyere informasjonsprosessering og lavere impulsivitet hos de med høyest verdi av omega-3 målt i blodet.  Oppsummert, mer omega-3 gir bedre læringsferdigheter hos ungdom.

Positivt å ta mer omega-3

Forskerne konkluderer med at det er en positiv effekt av å supplere med omega-3 fettsyre, som dermed kan hjelpe med å bedre kognitive funksjoner og sannsynligvis bedre skoleprestasjoner hos ungdommer på en enkel og lett måte.

Det er spesielt tilskudd med høy andel av omega-3 fettsyren EPA (eikosapentaensyre) som i flere studier her skiller seg positivt ut.

Prosesseringsferdigheter

Prosesseringsferdigheter kan også kalles det å motta og bearbeide informasjon (informasjonsbehandling) eller «hastighet på behandling».

Det vil si den tiden det tar for å utføre en intellektuell oppgave eller mengde arbeid som skal være ferdig innen en gitt tid. På godt norsk – hvor lang tid det tar for å få ting gjort, den tiden det tar for å oppfatte og forstå informasjon gjennom sanser – som oftest forbundet med visuelle og auditive sanser.

Dette har betydning for blant annet læringsevne, hastighet på skrive og lese, og motoriske evner.

Om Crystal Mind

Crystal Mind er et norskutviklet produkt basert på Crystal Oil, en spesialutviklet omega-3-kilde rik på EPA-fettsyren. Crystal Oil har et naturlig høyt innhold av omega-3-fettsyren EPA, men lavt innhold av DHA.  Dette er hva forskere nå er enige om er best for hjernens normale funksjoner.

I tillegg til omega-3-EPA, inneholder Crystal Mind også magnesium, sink, vitmain B6, vitamin B12, folat, vitamin D3 og GLA-fettsyren, ingredienser som styrker hjernens normale funksjoner og bidrar til normale psykologiske funkjsoner.

Det er velkjent at næringsemner i kapselform opptas 2-3  ganger bedre enn tabletter. Derfor er Crystal Mind så effektiv, selv i mindre doser.

Aries Helse Crystal Mind

 

Ja, takk!

Send meg en startpakke med Crystal Mind til 30 dagers forbruk til halv pris

Jeg betaler kun kr. 144,50 + porto kr. 29,-

Som kunde mottar du to måneders bruk av Crystal Mind til fast samkundepris kr. 289,- (inkludert porto) hver andre måned.  Ordinærpris kr. 299,- + porto.  Dette utgjør en pris på kun kr. 144,50/ mdn.

 

Kilder:

 

Flere artikler: