Omega-3 under graviditet gir færre astmatiske barn

Omega-3 under graviditet gir færre astmatiske barn

Omega-3 fra fisk under graviditet viser seg å markant redusere barns risiko for å få astma. Dette viser dansk forskning som nå er publisert. Over 700 gravide var med i undersøkelsen. Studien er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Omega-3 kan forebygge over 30% av alle tilfeller av barneastma

De gravide ble gitt 2,4 gram fiskeolje daglig fra tredje trimester. Barna ble så fulgt opp i en periode på 5 år etter fødselen. Resultatene viser at hvert tredje tilfelle av astma hos barn under 5 år kan unngås med nok omega-3 under siste trimester av graviditeten.

”Dette i seg selv er massivt. Kan vi forebygge 1/3 av barneastmatilfeller i befolkningen med fiskeolje, har vi fundamentalt endret tilgangen til å forebyggelse av en sykdom, som vi har forsøkt gjennom mange år”, uttaler Hans Bisgaard.

Han er leder av Dansk BarneAstma Center og professor i barnesykdommer ved Københavns Universitet, og mener dette er det største høydepunktet i hans 35-års lange karriere som forsker på barneastma.

Resultatene var best hos de av kvinnene som ved starten hadde lavest blodnivå av omega-3-fettsyrene EPA og DHA.

Omega-3 opptak bestemmes av gener

Et annet interessant funn var hos kvinner med et spesiell gen som gjør at man har liten mulighet til å produsere EPA og DHA fra vegetabliske kilder.  Denne gruppen hadde klart størst effekt av tilskudd av omega-3 fra fisk. Hyppigheten av astma hos barn ble i denne gruppen halvert.

Barneastma den hyppigste kroniske sykdom hos barn

Barneastma er den kroniske sykdommen som er hyppigst blant barn. Det er årsaken til flest innleggelser blant barn.

«Kan vi redusere dette med dette med en tredjedel, så er dette veldig stort,» uttaler Bisgaard

En av lederne i New England Journal of Medicine støtter forskningen. Fettsyreforskeren Christopher E. Ramsden sier at studien fra Danmark er meget solid, dobbeltblindt, randomisert og placebokontrollert. ”Konklusjonen er troverdig,”uttaler han.

Han mener dette også gir grunnlag for å se nærmere på å skreddersy intervensjoner hos de som vil ha størst effekt av ekstra tilskudd av omega-3. Ramsden påpeker også at dette viser viktigheten av å måle blodverdiene av EPA og DHA for fremtidige studier på omega-3.

Omega-3 undersøkelsen planlegges gjøres identisk i USA

Resultatene fra omega-3 undersøkelsen fra Danmark var markante. Planene nå er at man nå skal gjøre et tilsvarende studie i USA på Harvard University. Målet er å gjenta forsøket fra Danmark, siden man lettere vil se tilsvarende resultater. Dette fordi man i USA spiser omtrent halvparten så mye fisk som hva de gjør i Danmark.

De danske forskerne planlegger nå å følge barna i enda flere år. De tror at nok omega-3 også kan ha positive effekter på andre sykdommer.

Diabetes, tarmbetennelser og revmatisme er lignende betennelsesproblemer som de tror kan forebygges med nok omega-3.

Lær mer om Crystal Mind her

Kilder:

  1. Fish Oil–Derived Fatty Acids in Pregnancy and Wheeze and Asthma in Offspring. Bisgaard et al., N Engl J Med 2016; 375:2530-2539December 29, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1503734
  1. Breathing Easier with Fish Oil — A New Approach to Preventing Asthma? Christopher E. Ramsden, N Engl J Med 2016; 375:2596-2598December 29, 2016DOI: 10.1056/NEJMe1611723
  1. Fiskeolie til gravide forebygger astma hos deres børn. http://videnskab.dk/krop-sundhed/fiskeolie-til-gravide-forebygger-astma-hos-deres-boern
  1. Ny forskning: Fiskeolie i graviditeten mindsker risikoen for børneastma. http://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-forskning-fiskeolie-i-graviditeten-mindsker-risikoen-boerneastma

Flere artikler:

Lukk meny